Projekt III. třídy: Můj vnitřní svět – emoce. Emoce byly hlavním tématem našeho celotýdenního třídního projektu Můj vnitřní svět. Naším cílem bylo věnovat se do hloubky poznávání a porozumění základním lidským emocím a pocitům. Učili jsme se je vzájemně od sebe odlišovat a přiřazovat je k typickým mimickým výrazům lidské tváře. Emoce jsme se učili pojmenovávat jak verbálně, tak i pomocí alternativní a augmentativní komunikace, a to například pomocí znaku do řeči, s využitím komunikačního deníku VOKS nebo komunikátoru GoTalk či tabletu s komunikačním programem SpeachMate, které jsou vybaveny hlasovým výstupem. Toto téma se prolínalo většině předmětů. Emoce jsme zkoušeli vyjádřit hudbou, ztvárnit je výtvarně, v předmětu Komunikace jsme se učili odpovídat na základní otázku: „Jak se cítíš?“, ale také ji pokládat druhým apod. Snažili jsme se zkrátka rozvíjet schopnost naslouchat sobě samému, ale i pocitům ostatních dětí a dospělých ve třídě. Tento projekt byl nejenom pro žáky mimořádně zajímavý a pestrý. Všichni jsme si ho naplno užili a jistě jsme se o sobě navzájem dozvěděli i mnoho nového!

Zapsala: Mgr. Petra Machů