Naše škola se neustále snaží vylepšovat své prostory tak, aby se děti do školy těšily a zaměstnancům se lépe pracovalo. S každou takovou inovací se Vám rádi pochlubíme. A není tomu jinak ani nyní. V průběhu měsíců února a března vznikly nové prostory pro zaměstnance (šatna a další nové zázemí) a podařilo se nám dát i nový vzhled stávající sborovně. Vznikly tak prostory, kde se pedagogové mohou v příjemném prostředí připravovat na vyučovací hodiny, a zároveň si zde všichni můžeme v době volna oddechnout u dobré kávy. Všechny uvedené změny v sobě ovšem nesou další „velké plus”. Díky nim mohou být postupně uvolňovány kabinety, kde časem vzniknou prostory k využití pro naše žáky se speciálními potřebami.

Zapsala: Bc. Zuzana Skohoutilová