A tak se nám to podařilo! Díky sponzorům jsme úspěšně dovybavili tělocvičnu novými senzomotorickými pomůckami a náčiním, které efektivně rozvíjí pohybové schopnosti a percepci dětí a žáků. Součástí uvedených pomůcek jsou také nejrůznější nestabilní plochy určené pro stimulaci hlubokého stabilizačního systému, který pozitivně ovlivňuje držení těla. Tím, že jsou pomůcky vizuálně velmi přitažlivé, tak k aktivitě přímo vybízejí a motivují děti a žáky k pohybu.

Abychom umožnili tělocvičnu využívat i k jiným aktivitám, např. míčovým hrám, kruhovým tréninkům či tanci, tak ob týden rozložené pomůcky uklízíme a uvolníme prostor k činnostem, které si žáci mohou vybrat z vizualizované nabídky umístěné na stěně tělocvičny. Tímto netradičním způsobem se snažíme hodiny tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy a pohybové výchovy udělat pro děti a žáky zajímavými a přitažlivými. 

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová