Dne 22. dubna 2022 byla zrealizována akce v rámci Šablon III – Projektový den mimo školu, Putování za historií venkova. Prohlídka s výukou proběhla ve Skanzenu Rymice a byla zaměřená na život našich předků. Projekt byl hrazen z Evropských strukturálních a investičních fondů, operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Projektového dne se zúčastnilo 11 žáků, doprovod byl zajištěn třemi pedagogickými pracovníky, odborný výklad byl veden průvodkyní skanzenu a přizvaným odborníkem z praxe, středoškolským učitelem. Milým překvapením výchovně vzdělávacího výletu bylo pozvání pedagogů místní školy k návštěvě. V příjemné atmosféře tak proběhla prohlídka školy, výměna pedagogických zkušeností a společné plnění pracovních listů se žáky 3. a 4. ročníku ZŠ Rymice, které byly zpracovány k projektovému dni.

Jak se den vydařil, můžete shlédnout na videu zde.

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová