V pátek 29.4. se děti ze školní družiny snažily vyrobit „Čarodějnici Hacafíru“ Po přečtení pohádkové knihy „O zlé čarodějnici“ musely děti splnit úkol, namalovat ji, aby se dostaly ze „zajetí“. Při hře se rozvíjela spolupráce, logické myšlení, čtenářské naslouchání a motorika. Také se děti zábavnou formou dozvěděly, proč vlastně svátek čarodějnic slavíme.

Zapsala: Radka Liptáková