Květen je významný měsíc pro včely – vše kvete a ony mají hodně práce. Na jejich důležitou roli v přírodě a pracovitost jsme poukázali také v naší třídě. V podobě prezentace, obrazového materiálu a pomůcek jsme žáky seznámili se včelím životem i s jejich produkty, některé z nich mohli také ochutnat a ohmatat. Nechybělo ani výtvarné ztvárnění včelky a pohybové aktivity v tělocvičně. Výuka byla ukončena tvorbou nástěnky a zhodnocením dne. Všem udělena velká pochvala – pilní jako včeličky.    

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová