V pátek 10. června vyrazili žáci X. třídy se svými učiteli na školní výlet do Tečovic. Po pěším přesunu z Otrokovic do sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Bivoj Tečovice na ně čekala spousta zajímavých her a soutěží, např. střelba na terč z luku nebo ze vzduchovky, střelba míčem na bránu, překážkový běh v plynové masce apod. Po vydatném občerstvení, spojeném s opékáním špekáčků, navštívili i místní ZOO koutek s domácími zvířaty a do školy se vraceli s pocitem příjemně stráveného dopoledne.

 

Zapsal: Mgr. L. Žižlavský