V červnu 2022 jsme v naší škole ZŠ Otrokovice, Komenského přivítali hosty ze Slovenska. V pondělí ráno přijel k naší vstupní bráně autobus s téměř celým, pedagogickým sborem Spojené školy, Dúbravská, z nedaleké Bratislavy.

Tato škola pro nás není rozhodně neznámou. V říjnu 2021 v ní absolvovali týdenní stáž tři naši pedagogové, kteří zde čerpali všudypřítomnou inspiraci, podněty a cenné zkušenosti. Spojená škola, Dúbravská se nám totiž v mnohém podobá. Stejně jako my se zaměřuje na vzdělávání žáků s mentálním a kombinovaným postižením a stejně jako my spatřuje podstatu své práce zejména v rozvíjení komunikačních schopností svých žáků. A protože obě naše školy usilují o to samé, kdy se snaží v oblasti komunikace a dorozumívání se s žáky neustále zkvalitňovat a posouvat dopředu, tak jsme si zhruba po osmi měsících vzájemně svoji návštěvu oplatili. Pozvali jsme své slovenské kolegy do „naší kuchyně“ a nechávali je tentokráte nahlédnout pod „pokličku“ našeho „kuchařského umění“.

Po oboustranně vřelém přivítání se úvodního slova ujala naše paní ředitelka Mgr. Pavlína Frdlíková, která nejprve slovenské návštěvníky seznámila se základní charakteristikou naší školy, s naší filozofií, vizemi, ale také plány do budoucna. Poté se již slovenská výprava rozdělila do malých skupinek a vydala se na průzkum naší školy. Následovaly tedy podrobné prohlídky jednotlivých tříd a specializovaných místností, jako je například cvičný byt, cvičná kuchyně, snoezelen, muzikoterapeutická místnost, školní dílničky, školní knihovničky či logopedická místnost. Na závěr jsme si pro naše slovenské kolegy ještě připravili prezentaci s praktickými ukázkami širokého spektra názorných, manipulačních, didaktických a zejména pak komunikačních pomůcek, které při naší práci s dětmi a žáky denně využíváme.

Po celé dopoledne neustále probíhala vzájemná diskuse a přátelské sdílení. Dotazů bylo mnoho, ale času bohužel málo. V duchu tohoto oboustranného obohacování nám celé dopoledne uplynulo neuvěřitelně rychle. Při loučení se však pedagogové obou škol shodli, že se budeme snažit v budoucnu naši vzájemnou spolupráci dále rozvinout. Bezpochyby si máme co předat a v mnohém svou práci vzájemně obohatit. Nové zkušenosti totiž v důsledku pomohou našim dětem. A to je to, co obě naše školy shodně vnímají, jako nejdůležitější.

 

Zapsala: Mgr. Petra Machů