Organizační informace
Čtvrtek 1. 9. 2022
7:30 – 7:40 hod
Sraz před budovou školy
7:45 – 8:00 hod
Společné přivítání žáků a rodičů
8:00 – 8:30 hod
Přechod do tříd s žáky a předání základních informací
8:00 – 10:00 hod

Vyzvednutí + vyplnění přihlášek do ŠD v tělocvičně školy

Stravování:
Noví strávníci mají možnost podat přihlášku a zakoupit čipy + dobití kreditu pro stávající žáky
• 31.8. 2022 8:00 – 11:00 hod
• 1.9. 2022 7:00 – 11:00 hod

• 2.9. 2022 7:00 – 8:00 hod

Může jít o komiks text