Školní rok nám už začal a hned na úvod se učitelé ve svých třídách a vychovatelé ve svých odděleních ŠD věnovali prevenci v oblasti šikany. Tématem pro letošní rok byla Pravidla školní třídy nebo školní skupiny. To, jak se k sobě máme navzájem chovat, je nezbytné naučit nejen ty nejmenší děti a žáky,
ale je důležité to připomenout i těm starším. Slušnost, respekt a přátelství jsou důležité atributy našeho společného života, a to nejen ve školním prostředí. Námět byl zapracován do stručné a výstižné prezentace s testem na jejím konci. K dispozici byly i pracovními listy různé náročnosti.

Některá pravidla jsme si dali na společnou nástěnku, abychom si je mohli kdykoliv připomenout.

 

Zapsala: Mgr. Kristýna Olexová – ŠMP