3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ – 5. setkání na téma „VÝUKOVÉ METODY“

V úterý 20. 9. 2022 se uskutečnilo další setkání s rodiči, tentokrát na téma VÝUKOVÉ METODY. Toto setkání mělo spíše vzdělávací charakter a jeho hlavním tématem byly metody výuky, a to hlavně ty, se kterými se setkávají naši žáci ve škole. V úvodu bylo odprezentováno, jak správně využívat metody alternativní a augmentativní komunikace během vyučování. Lektorka kladla důraz na strukturu času a výuky tak, aby byl celý proces pro žáky co nejvíce srozumitelný. Dále se rodiče dozvěděli, jaké jsou metody pro osvojení čtenářských a matematických dovedností. V neposlední řadě se diskutovalo o důležitosti vizualizace pro lepší srozumitelnost učiva. Občerstvení připravili žáci III., IV a VI. třídy. Všem moc chutnalo!