Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o našem novém pilotním projektu HALLOWEENSKÉ NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE. Cílem projektu je žákům zprostředkovat nové, netradiční zážitky, posílit vzájemné vrstevnické vztahy a zažít nové zkušenosti, které by mohli být pro žáky přínosné v oblasti posouvání hranic jejich vlastní samostatnosti. Je však důležité zdůraznit, že se jedná o akci organizačně náročnou. Kapacita účastníků je tedy omezena, a to zejména z důvodu, abychom zajistili bezpečnost dětí a jejich komfortní podmínky přespání. Proto jsme se poprvé rozhodli zařadit do projektu pouze žáky ZŠ, a to ze dvou tříd, konkrétně VIII. a IX. třídy. Nicméně, rádi bychom v podobných akcí pokračovali i nadále, kdy bude možnost přespání ve škole postupně nabídnuta i jiným třídám a ostatním žákům.

S pozdravem,

garanti projektu Mgr. Petra Machů a Mgr. Tereza Burešová