3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ – 6. setkání na téma „MUZIKOTERAPIE“

 Chvíle, kdy se věnujeme sami sobě, jsou vzácné. A ne jinak je to u rodičů našich žáků. Proto jsme jim nabídli odpoledne s muzikoterapií, spojené s bubnováním na bubny djembe. Akce se uskutečnila ve středu 19.10. 2022 pod vedením Olgy Stoppaniové, která má 33 letou praxi jako učitelka na ZŠ. Mimo jiné se v posledních letech věnovala Celostní muzikoterapii, kterou se učila u PaedDr. L. Holzera.

Na začátku proběhlo krátké seznámení s tématem, co vlastně muzikoterapie je, z čeho vychází, na co se zaměřuje a čím může být prospěšná každému z nás. To, že bubnování napomáhá regeneraci těla, působí na propojení a vyladění mozkových hemisfér se rodiče záhy mohli přesvědčit sami na sobě. V další části odpoledne se rodiče seznámili s nástroji, které se využívají v Celostní muzikoterapii a stali se aktivními hráči muzikoterapeutického orchestru. Závěr odpoledne patřil znovu bubnům.

A co říct na závěr? Bubny u nás zněly! Bylo tam uvolnění, radost, prožitek a dobrá nálada. A to bylo cílem našeho setkání.

Tým ZŠ Otrokovice, Komenského