Celý týden od 17. do 21. listopadu nám v naší třídě pomáhala s učením a poznáváním světa naše kamarádka Pepa a podzimní brambory! Máme za sebou letos první a úspěšný projektový týden, ve kterém právě brambora byla tematickým a motivačním prvkem. Díky projektové výuce měli žáci možnost uplatnit již dříve získané vědomosti a dovednosti a zároveň získat nové. Měli možnost rozvíjet nejen vlastní aktivitu, ale i tvořivost a fantazii. Vše nevšední, originální, vtipné a veselé procesu učení jednoznačně pomáhá! Navíc projektové učení přirozeně propojuje výuku v jednotlivých předmětech a učí děti vnímat svět v souvislostech. Celý týden proto byly brambory všude kolem nás. Ukryté v básničce, písničce, ve slovních úlohách i matematických cvičení.  Brambory jsme využili také jako výtvarný prostředek, pomáhaly nám s nácvikem psaní písmen, při nácviku čtení či při posilování komunikačních schopností žáků. Zkrátka, stačí se podívat na pestré fotografie a uvidíte, co všechno se dá s bramborami zažít!

Zapsala: Mgr. Petra Machů