Také naše třída oslavila svátek svatého Martina. Děti si připomenuly legendu o sv. Martinovi a zapřemýšleli společně nad daným příběhem.  Ve výtvarné výchově žáci různým způsobem ztvárnili sv. Martina tak, jak si ho představují a v pracovních činnostech  si mohli žáci zkusit vyrobit tradiční martinské rohlíčky a zároveň si na svých upečených výrobcích pochutnat. Oslavu svátku svatého Martina doprovodila tematická hudba.

 

Za IX. třídu Mgr. Simona Nováková