Ve čtvrtek se tělocvična proměnila ve smutný les. Kluci a holky ze všech oddělení školní družiny se proměnili v lesní skřítky a zapojili se do jeho záchrany. Sbírali plechovky, papíry, pet lahve a jiné odpadky, které do lesa nepatří. Jelikož byl les stále smutný, skřítci čarovali a poté museli  vymalovat listy ze stromů a pomoci básniček a ozvučených dřívek přivolat lesního doktora a další lesní zvířata. Nakonec pro veverku v uklizeném lese děti nasbíraly její oblíbené šišky a za odměnu si každý mohl vyzkoušet, jaké je mít na noze veverčí stopu. 

 

Zapsala: Bc. Petra Migdalová, Lenka Gazdová