V měsíci listopadu nás navštívily 3 kolegyně z polské školy – Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie. Po krátkém seznámení s naší školou šly paní učitelky do jednotlivých tříd, aby načerpaly inspiraci. Každý den měly možnost nahlédnout do jiné třídy a postupně se seznámit se všemi žáky naší školy. V průběhu týdne jsme uspořádali pro naši milou návštěvu bubnovaní na bubny djembe. A protože je bubnování především záležitost relaxační, ale zároveň tvůrčí a energetizující, věříme, že i pro naše kolegyně z Polska to bylo příjemně strávené odpoledne.

Dle vyjádření našich polských kolegyň se jim návštěva v naší škole líbila, byly potěšeny přátelskou atmosférou a odjížděly domů plny dojmů, inspirace a zážitků.  A my se budeme těšit na další shledání.

Tým ZŠ Otrokovice, Komenského