V týdnu od 21.-25.11. se ve všech odděleních školní družiny uskutečnila akce ČÁRY MÁRY S PODZIMNÍMI DARY. Soutěžilo se v každé družině a soutěžní zápolení bylo velmi napínavé. Děti se každý den věnovaly něčemu jinému. Měly za úkol sledovat podzimní pohádky, číst příběhy z pohádkových knížek, vytvořit JEŽKA JOŽKU z brambor a šípků, ale nejzásadnější úkol přišel na konci týdne. Družiny měly za úkol vyrobit DORT PRO ZVÍŘÁTKA Z PŘÍRODNIN.  Nejkrásnější dort z oddělení vyhraje. Soutěžení bylo opravdu napínavé. Na vítěze nejkrásnějšího dortu a na ostatní dorty pro zvířátka se můžete podívat ve vestibulu školy.

Zapsala: Radka Liptáková