Učení je zábava. Když si na pomoc můžete vzít užitečného robota jménem Blue-Bot, je to ještě lepší. Hlavním tématem posledních dvou týdnů byly různé druhy přírodnin. Naučené znalosti jsme se před příchodem adventu rozhodli otestovat s výše jmenovaným robotem. Vždy jsme s napětím čekali, zda jsme cestu správně naprogramovali a musím říct, že se nám to téměř vždy podařilo.

Blue-Bot je výborný společník do výuky.

Zapsala: Mgr. Kristýna Olexová