Ve sportovní hale SPŠ Otrokovice se ve středu 30.11.2022 uskutečnil pod záštitou Českého hnutí speciálních olympiád „Regionální turnaj v kopané“ mezi žáky speciálních škol ze Zlína, Otrokovic a Uherského Hradiště.

Jednotlivá mužstva odehrála všechna utkání s velkým nasazením. Vítězem celého turnaje se po urputných bojích stal nakonec celek z Uherského Hradiště, který své soupeře letos výkonnostně převyšoval a po zásluze se umístil na první příčce. Druhé místo obsadilo družstvo ze Zlína a jako třetí skončil smíšený tým hráčů z Otrokovic, který proti oběma svým soupeřům podal obětavý výkon a před zraky diváků z řad svých spolužáků si určitě neudělal žádnou ostudu.

Všem hráčům bychom chtěli poděkovat za vzorné chování po celou dobu turnaje a dodržování pravidel fair-play, vedoucím výprav za pomoc při řízení jednotlivých zápasů a vedení SPŠ Otrokovice za vstřícnost a pronájem sportovní haly.

Zvláštní poděkování patří sportovnímu řediteli ČHSO panu Mgr. Davidu Bělůnkovi, který celou akci materiálně i personálně zaštítil a pro všechna mužstva zajistil poháry, medaile a sady dresů s logem Českého hnutí speciálních olympiád.                                                                                                                        

Zapsal:  Mgr.  Libor Žižlavský