K oblíbeným předmětům v naší třídě patří Zdravotní tělesná výchova, které se věnujeme 4x týdně. Díky vybudování dětského hřiště a vybavení tělocvičny senzomotorickými pomůckami žáci zábavným způsobem trénují své motorické schopnosti – posilují a protahují svalstvo, trénují rovnováhu a koordinaci, získávají rozmanité vestibulární zkušenosti. Zdoláváním překážek se učí také odvaze a trpělivosti.

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová