ZÁŘÍ

 

2. 9. 

 • zahájení školního roku

 

3. - 5. 9. 

 • vyučování do 11,25 hod.

 

6. 9. 

 • celodenní akce - Den s policií - areál Štěrkoviště Otrokovice

 

9. 9. 

 • zahájení výuky dle rozvrhu

 

10. 9.

 • plavecký výcvik 1. lekce - vybraní žáci
 • třídní schůzky od 15,00 hod.

 

16. 9. 

 • zahájení zájmových kroužků

 

17. 9. 

 • plavecký výcvik 2. lekce

 

20. 9.

 • 11. krajská olympiáda speciálních škol v atletice v Uherském Hradišti - vybraní žáci

 

24. 9.

 • sběr papíru
 • plavecký výcvik 3. lekce

 

25. 9.

 • divadlo "Červený čert" - Malá Scéna Zlín