LEDEN

 

10. 1.

  • Ve zdravém těle zdravý duch - akce ŠD

 

13. 1.  

  • Olympiáda netradičních her na sněhu - akce ŠD 

 

14. 1. 

  • Beseda Otrokovice - Planeta Země - pro žáky VII. - IX. roč.

 

16. 1. 

  • Regionální turnaj ve florbalu - vybraní žáci 

 

17. 1.

  • Soutěž o nejhezčí iglů - akce ŠD

 

21. 1.

  • Přednáška "Nechej mě, to nechci" - pro žáky 6. a 7. roč.

 

27. 1.

  • Hravá hodina - pro žáky V. třídy

 

30. 1. 

  • VYSVĚDČENÍ

 

31. 1. 

  • Pololetní prázdniny