ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE

          Komunikace našich dětí a žáků je pro nás prioritou, vzhledem k tomu, že velká část z nich má problém s klasickou verbální komunikací. Proto se snažíme pro každého z nich hledat cestu, kterou by byli schopni komunikovat s okolím. Ideálním prostředkem je využití ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE. Co se za tímto pojmem skrývá? Alternativní komunikace má za cíl nahradit řeč u osob, které nejsou z jakéhokoli důvodu schopni mluvit či řeč funkčně používat. Augmentativní komunikace je pak založená na podpoře a pomoci při komunikaci. Většina žáků je schopna částečně komunikovat, ale potřebují pomoc. Pro tento účel využíváme různé vizuální pomůcky, vytváříme obrázkové věty, obrázkové písničky, … . Snažíme se aplikovat tzv. „totální komunikaci“, kdy  využíváme všechny dostupné možnosti komunikace a kombinujeme je dle možností každého žáka individuálně.

          Vždy, když  přijímáme nového žáka, přemýšlíme nad možnými způsoby podpory jeho komunikace. U dětí s poruchou autistického spektra většinou využíváme výměnnou komunikaci, známou pod názvem VOKS. Některým vyhovuje práce v komunikačním deníku, jiným stačí komunikační lišta na lavici. Pomocí této metody se děti učí nejenom odpovědět na naši otázku, ale i sami iniciovat komunikaci. U některých z nich se díky této metodě krásně nastartuje rozvoj řeči a jiní se naučí pomocí komunikačního deníku velmi aktivně komunikovat. Nejdůležitějším přínosem této metody, hlavně v první části nácviku, je to, že dítě pomocí kartiček konečně může říci - CO CHCE.

         Dále u dětí sestavujeme tzv. sémantické deníky (slovníky), které slouží hlavně k rozšíření, jak pasivní, tak i aktivní slovní zásoby. Žáci zde mají uspořádané obrázky (popř. fotografie) dle témat. I zde vycházíme z individuálních možností každého z nich a počet témat i počet obrázků tomu přizpůsobujeme. 

        Další důležitou součástí je znak do řeči, kterým doplňujeme hlavně slovesa a nejobecnější pojmy, se kterými se žáci setkávají v běžném životě.

       V komunikaci nám pomáhají i tablety, kde mají žáci nainstalované aplikace pro alternativní komunikaci. Pro vytváření komunikačních pomůcek používáme PC programy BOARDMAKER a SYMWRITER.

        V naší škole si zakládáme na vizuální podpoře. Našim cílem je, aby se děti dobře orientovaly, aby se jim dle jejich možností dařilo komunikovat a vzájemně si porozumět. A v neposlední řadě, aby se u nás cítili dobře a v bezpečí! V tom všemu nám pomáhá alternativní komunikace.

Následují příklady z praxe:

  • 1. foto - nácvik alternativní komunikace s využitím metody VOKS
  • 2. foto - sémantický deník - slovní zásoba
  • 3. foto - aplikace na tabletu pro alternativní komunikaci
  • 4. foto – komunikační deník VOKS