CVIČNÝ BYT

 

V přízemí školy máme nově zbudovanou specializovanou místnost - cvičný byt. Smyslem je naučit děti a žáky co největší samostatnosti s cílem zvýšení jejich životního standartu v budoucím životě. Proto výuka ve cvičném bytě směřuje k posilování maximálně možné míry jejich nezávislosti na svém okolí. Žáci si ve cvičném bytě osvojují zejména praktické činnosti, dovednosti a návyky v domácnosti.

Součástí bytového komplexu je jednak plně vybavená cvičná kuchyň s jídelnou, kde si žáci připravují jednoduché pokrmy a moučníky, učí se zacházet s kuchyňskými nástroji, roboty i správnému stolování. Vlastní cvičný byt je velká místnost, která je rozdělena na několik plně funkčních zón. Je zde obývací pokoj, ložnice, dětská kuchyňka a koupelnový kout. Praktická výuka pak spočívá například v nácviku žehlení, praní, utírání prachu, vysávání, povlékání peřin, skládání prádla a oblečení, zalévání květin a podobně. Cvičný byt je navíc vybaven celou řadou vhodných didaktických pomůcek, které simulují reálné předměty a vybavení domácnosti, a které tak umožňují, zejména našim nejmladším žákům, nácvik domácích prací nápodobou. Pedagogové také ve své výuce používají procesuální schémata, která představují pro žáky vizuální podporu a pomoc při nácviku a zvládání různých činností.  

Naším ideálem tedy je, aby si děti a žáci odnesli poznatky a praktické zkušenosti, které budou schopni využívat v běžném životě.

 

Následující příklady z praxe:

  • 1. foto - cvičný byt
  • 2. foto - nácvik vaření s využitím didaktických pomůcek