ERGOTERAPIE

Ergoterapie je obor, který rozvíjí a následně prakticky využívá schopnosti a dovednosti potřebné pro zvládání běžných denních, pracovních, ale i zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku a typu postižení.

Naše škola podporuje aplikaci prvků ergoterapie, jak ve výchovně vzdělávacím procesu žáků, tak i v rámci jejich volnočasových a zájmových aktivit. Cílem této snahy je naučit děti, aby byly co nejvíce samostatné a připravené pro život. Myslíme tedy nejenom na přítomnost, ale i  na budoucnost. Na okamžik, kdy budou žáci naši školu opouštět, na jejich dospělost, na jejich šance se profesně realizovat. Z toho vyplývá, že zásadní myšlenkou školy je smysluplnost a praktičnost rozvíjených schopností. Soběstačnost dítěte se odráží v jeho aktivním zapojení do společnosti, přičemž  je důležité si uvědomit, že zvyšuje kvalitu nejenom jeho vlastního života, ale i života celé jeho nejbližší rodiny.

Následující příklad z praxe ukazuje uplatňování prvků ergoterapie v prostředí cvičné kuchyňky. Při nácviku pracovních činností je u žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením využíváno speciálně vytvořených receptů a postupů práce, které připravuje přímo pedagog.

  • 1. foto – pečení perníků ve cvičné kuchyni
  • 2. foto – ukázka vizualizace receptu
  • 3. foto - nácvik žehlení ve cvičném bytě
  • 4. foto - nácvik vaření ve cvičné kuchyni