GLOBÁLNÍ ČTENÍ

V rámci procesu nácviku čtení na naší škole úspěšně pracujeme také s metodou globálního čtení. Tato metoda se zpravidla využívá v okamžiku, kdy žák začíná mít významné obtíže s osvojením si čtení tradiční metodou, což je metoda analyticko-syntetická. A jaký je vlastně rozdíl mezi těmito metodami?

U analyticko-syntetické metody si žáci nejprve osvojují hlásky, hlásky pak spojují ve slabiky, a nakonec se učí slabiky spojovat ve slova. Globální metoda jde cestou opačnou. Postupuje od celku k jednotlivostem, tedy od celého slova k jednotlivým hláskám. U globálního čtení si žák  nejprve osvojuje slovo, které vnímá, vidí jako určitý obraz. Cíleným opakováním a procvičováním si žák zapamatuje obrazy tištěného písma, takže rozumí textu, aniž by znal jednotlivá písmena. Až v závěrečné etapě nácviku čtení se žák učí rozkládat slovo na jednotlivá písmena, čímž dochází k pochopení principu samotného čtení. Cílem globálního čtení není tedy mechanický pochod, tedy skládání hlásek, ale pochod myšlenkový, kdy žák od počátku rozumí obsahu čteného.

Následují příklady z praxe:

  • 1. foto – ukázka individuální čítanky metody globálního čtení
  • 2. foto - doplňkový pracovní list
  • 3. foto – příklad procvičování na tabletu
  • 4. foto – psaní písmen na tabletu
  • 5. foto – ukázka nácviku čtení globální metodou