LOGOPEDIE

Logopedickou péči na naší škole zajišťuje kvalifikovaná logopedka Mgr. Adéla Kohelová, která má bohaté, praktické zkušenosti s dětmi se speciálními logopedickými potřebami.  Hlavním cílem a zaměřením logopedické práce je rozšiřování komunikačních kompetencí žáků a nastavení funkční komunikace.

Logopedická terapie je založena na individuálních potřebách každého žáka. Logopedka nastavujeme způsob komunikace a spolupracuje s učiteli na vytváření komunikačních pomůcek. Také vytváří každému dítěti plán orofaciální stimulace. Samotná individuální terapie se většinou skládá z dechových a oromotorických cvičeních, vyvozování hlásek a jejich automatizace. Dále rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby, správnou tvorbu vět a v neposlední řadě aktivní využití řeči, popř. s využitím komunikačního deníku. Součástí individuální logopedické péče jsou i rozvoj sluchového vnímání, fonematického sluchu a rytmizace řeči.

Cílem logopedické práce u nás ve škole je porozumět sdělení, vzájemná komunikace všech účastníků a pochopení druhého. Nadstavbou je poté aplikace takto zvládnuté komunikace do běžného života. Nedílnou součástí úspěchu je i velmi úzká spolupráce s učiteli a rodiči.
 

Následují příklady z praxe:

  • 1. foto - nácviku fonace zvukomalebných slov
  • 2. foto – vizualizace věty