MUZIKOTERAPIE

Již několik let se v našem zařízení věnujeme hudebnímu rozvoji a vnímání hudby u žáků – muzikoterapii, jejímž prostřednictvím chceme rozvinout a usnadnit vzájemnou komunikaci, vztahy, pohybové schopnosti, emocionální, sociální a kognitivní potřeby. K tomuto účelu jsme zakoupili hudební nástroje, převážně tradiční a lidové, vyrobené z přírodních materiálů, pocházející z různých koutů světa – bubny djembe, deštné hole, tibetské mísy, gong, chřestidla. Při aktivní hře na tyto hudební nástroje využíváme k sezení kromě klasických židlí i taburety vyrobené z banánových vláken a k relaxaci pohodlné rozkládací podložky.

Muzikoterapie je prožitková aktivita, jejímž cílem je navozovat pocit pohody, uvolnění, sdílení blízkosti s druhým člověkem. Prostřednictvím hudby a hudebních činností posilujeme a rozvíjíme vzájemnou spolupráci, empatii, motoriku, zaměřujeme se rovněž na relaxaci a vyjadřování emocí.

V našem zařízení provádíme skupinovou formu muzikoterapie, v případě potřeby však probíhá i individuální forma, vždy vycházíme z potřeb a momentálního rozpoložení každého žáka.

Důležitým aspektem našeho pojetí je práce s živou hudbou, kterou tvoří sami žáci na principu intuice a improvizace. Při společné tvorbě živé hudby dochází k propojení všech účastníků, k hlubokému prožitku, k intenzivnímu kontaktu se sebou samým, k možnosti získávání či znovuzískávání důvěry v oblasti mezilidských vztahů, k prožití radosti. Žáci získávají nové dovednosti, obohacují svůj život o nové zkušenosti.

Muzikoterapii se stala součástí vyučovacího předmětu hudební výchovy, nově vznikl zájmový kroužek, který vede kvalifikovaná lektorka.

 

Následují příklady z praxe:

  • 1. – 2. foto – ukázka praktického cvičení
  • 3. foto - ukázka skupinové muzikoterapie
  • 4. - 5. foto – ukázka vizualizace písničky