OROFACIÁLNÍ STIMULACE

     Součástí každodenní práce s dětmi je i podpora správné funkce svalstva obličeje, rtů a jazyka. Pravidelně využívání prvků orofaciální stimulace a myofunkční terapie - zaměření na sání, žvýkání, polykání, artikulaci, pohyblivost jazyka, mimiku tváře.

      Tato cvičení mají za cíl správný nácvik příjmu potravy a tekutin, snížení slinotoku a celkové zlepšení konfortu v oblasti dutiny ústní. Pomocí intenzivního nácviku je možno postupně nacvičit pití z hrníčku, popř. vhodné láhve. Dále se učíme správně zpracovat potravu v ústech a nacvičujeme správné žvýkání, pracujeme na odstanění zlozvyků, jako je např. „skřípání zubama“. Snažíme se zpevnit retní uzávěr a posílit jazyk, a to jak aktivním, tak pasivním cvičením. Prvky těchto terapií nám pomáhají i ve vyvozování hlásek, které žáci říkají nepřesně.

      K práci využíváme speciálně navržené pomůcky, které nám pomáhají při masáži mluvidel a ústní dutiny, při nácviku správného žvýkání, polohování jazyka i nácviku příjmu potravy a tekutin.

 

Následují příklady z praxe:

  • 1. foto - masáž vibrační tyčinkou
  • 2. - 3. foto - posilování žvýkacích svalů