RANNÍ KRUH

Školní den pro žáky u nás nezačíná jen tradičně zasednutím do lavic. Další možností  je, že si ve třídě žáci společně s pedagogem, případně i asistentem pedagoga, sednou na koberec do kroužku. Vyučování tak začíná ranním kruhem. Tedy pedagogickou metodou, která zpravidla slouží k navození dobré atmosféry, ke společnému sdílení zážitků a pocitů a také k rozvoji komunikace. Tato metoda je také pro pedagoga ideálním způsobem, jak se na děti naladit a zjistit momentální atmosféru ve skupině, jinými slovy, je účinným nástrojem pedagogické diagnostiky. V ranním kruhu se dále žáci mohou dozvědět, co je například dnešní den čeká, co se dnes mohou naučit, co nového mohou zažít. Ranní kruh tedy umožňuje žáky vhodně motivovat k další výchovně vzdělávací činnosti.

Následující fotografie ukazuje moment společného přivítání žáků a pedagogů v ranním kruhu. Ranní rituál zde začíná společnou básničkou. Její text se žáci zpočátku učili pomocí textu s piktogramy a obrázky.

 

Následují příklady z praxe:

  • 1. foto - vizualizace básničky
  • 2. foto – ukázka ranního přivítání v naší třídě