ICT

        Součástí výuky na naší škole jsou i moderní technologie. Postupně naši školu vybavujeme počítači,  interaktivními tabulemi a tablety operačního systému androin, apple i windows a vybavení k nim přizpůsobujeme s ohledem na různá znevýhodnění žákům. Jsme se vědomi, že počítačová gramotnost je v současné době nutností a zároveň víme, že práce s těmito pomůckami žáky velmi baví a výuku činní zábavnější.

         Žáci základní školy mají pravidelnou výuku ICT ve specializované počítačové učebně, kde se učí pracovat s počítačovými programy, s mailovou schránkou a vyhledávat informace  na internetu. Interaktivní tabule využíváme ve všech třídách od přípravného stupně, přes třídy základní školy speciální  až po třídy základní školy. Tablety využíváme jak ve výuce, tak i pro nácvik řeči na logopedii a pro relaxaci ve školních družinách.  Využíváme je jak pro individuální cvičení, tak i pro skupinovou činnost ve třídě. Díky speciální aplikaci můžeme zábavnou formou procvičovat při výuce globálního čtení a pomocí aplikací pro alternativní komunikaci (např. speech mate) zlepšujeme možnosti komunikace našich žáků.

 

Následují příklady z praxe:

  • 1. foto – práce na interaktivní tabuli
  • 2. foto – cvičení počtů na tabletu