Kurz KERAMIKA

03.02.2011 08:10

14. ledna byl v odpoledních hodinách zahájen Vzdělávací kurz "KERAMIKY" (I. běh - pro pedagogické pracovníky ZŠP a ZŠS Otrokovice), kterého se postupně v průběhu 5ti setkání pravidelně zúčastňovalo 6 pedagogů. Obsahová stránka kurzu byla sestavena ve spolupráci s lektorkami kurzu a koordinátorem aktivit, kteří při přípravě vycházeli ze zkušeností a manuální zručnost jednotlivých účastníků. Následující setkání probíhala 15. 1., 21. 1., 22. 1. a 28. 1. ve vybavené pracovně výtvarné výchovy ZŠP a ZŠS Otrokovice.
Působení lektorek bylo profesionální a efektivní. Účastníci také v tomto smyslu kurz průběžně hodnotili. Nejvíce si však cenili získaných zkušeností a zručnosti pro práci s keramickou hlínou, které využijí v hodinách pracovního vyučování a přípravě námětů do Nápadníku modelování.

KERAMIKA-program kurzu.doc

KERAMIKA-zpráva o kurzu.doc