Kurz KNIHAŘSTVÍ

02.03.2011 13:05

14. 2. - 16. 2. proběhl Kurz knihařství v SŠ MESIT, Uherské Hradiště

Kurzu se zúčastnilo 5 pedagogických pracovníků ZŠP a ZŠS Otrokovice:

Mgr. Vladimír Kadlec, Olga Kadlecová, Karla Maňásková,  PhDr. Irena Osokinová, CSc., Mgr. Jana Šindelková.

Kurz lektorovala:     Vendula Zdráhalová, odborná pracovnice SŠ Mesit.

Program kurzu:       

Byl připraven ve spolupráci lektorky a koordinátora projektových aktivit. Byly zohledněny připomínky účastníků a skutečnost, že všichni účastníci byli v dané technice začátečníci  (viz příloha).

Hodnocení kurzu:   

plán kurzu byl beze zbytku naplněn co do obsahu i času. Probíhal ve vybavených knihařských dílnách, které běžně slouží studentům SŠ Mesit pro praktický výcvik. Kurs byl všestranně technicky i materiálově zajištěn. Působení lektorky bylo zkušené a efektivní a účastníci v tomto smyslu také kurz hodnotili. Získali řadu cenných a využitelných zkušeností pro práci s knihařskými technikami, které využijí při své další profesní práci. Vyrobili si též velké množství různých typů výrobků, které propracovali kompletně až do finální fáze.

Tyto výrobky budou sloužit jako vzorové a pro potřebu odborných řešitelů pracovní skupiny č. 3 – ruční práce, č. 5 – práce s papírem a č. 6 – ostatní materiál při tvorbě Nápadníků.

Kurz proběhl jako interaktivní s důrazem na praktický výcvik.

Účastníci kurzu obdrželi v jeho průběhu, resp. po skončení metodické materiály, využitelné i jinými zájemci z řad pedagogů, kteří se podílejí na realizaci projektu  „Do života bez obav“

 

KNIHAŘSTVÍ-program kurzu.doc

KNIHAŘSTVÍ-zpráva o kurzu.doc