Chceme si rozumět

 

 

Registrační číslo projektu:                     CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007648

Identifikace žádosti (Hash):                   j2QbRP

Název projektu CZ:                                 Chceme si rozumět

Realizátor projektu:                                Základní škola Otrokovice, Komenského

se sídlem:                                                 Komenského 1855, 765 02 Otrokovice

IČ:                                                            61716413

Oprávněná osoba:                                    Mgr. Pavlína Frdlíková

 

V loňském roce jsme využili možnosti a zapojili se do projektu MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I s názvem „Chceme si rozumět“. V úterý 31.1.2018 se uskutečnilo první setkání zákonných zástupců žáků naší školy v rámci šablony II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ na téma „Metoda globálního čtení“. Odbornou lektorkou, která má bohaté praktické zkušenosti, byla Mgr. Jiřina Muchová, pracovnice Speciálně pedagogického centra Zlín. Kromě možnosti dozvědět se něco nového, přínosného k tématu, měli rodiče příležitost se na chvilinku posadit u dobré kávy a drobného občerstvení, vzájemně si povykládat, předat si své vlastní neocenitelné zkušenosti, případně si vzájemně poradit. Setkání proběhlo ve velmi příjemné, neformální atmosféře a podle pozitivních reakcí zúčastněných, splnilo prvotní očekávání. Mnozí odcházeli velmi pyšní na neskutečné pokroky svých ratolestí, které měli možnost shlédnout na videoukázkách doplňujících připravenou prezentaci.

                                                                                             

                                                 za projektový tým

                                                 Mgr. Pavlína Frdlíková

                                                 ředitelka ZŠ Otrokovice, Komenského