PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ NA OTROKOVICKU“

(MAP ORP Otrokovice)

 

CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000114

 

Od května 2016 jsme zapojeni do projektu Místní akční plánování na Otrokovicku, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v regionu. Řeší podporu sdílení zkušeností a dobré praxe mezi pedagogy a mezi školami na Otrokovicku. Zaměřuje se na koncepční řízení vzdělávání na lokální úrovni, na obecní a mezisektorovou spolupráci v oblasti vzdělávání a v oblasti podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a na řešení kompetencí škol a obcí v oblasti strategického plánování a řízení. Dále se projekt zaměřuje na podporu pedagogů pro individuální práci s žáky ohroženými školním neúspěchem – motivace žáků k přípravě na výuku, schopnost komunikovat se spolužáky i učiteli, problémové chování.