RECYKLOHRANÍ  aneb Ukliďme si svět

 

Naše škola je zapojena od 21. října 2011 do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Škola získává díky aktivní účasti v projektu body jako formu hodnocení. Za získané body můžeme z katalogu odměn získat zajímavé ceny pro žáky.

Více informací naleznete na stránkách www.recyklohraní.cz