BARVY SVĚTA

     Záměr:

Projekt vychází ze symboliky barev olympijských kruhů, které mají být symbolem jednoty, soudržnosti a zobrazují všechny kontinenty.

 

Cíl: 

Při poznávání jednotlivých kontinentů se žáci seznámí s cestovatelskými úspěchy dvojice československých cestovatelů pánů Hanzelky a Zikmunda. Připomeneme si touto cestou sté narozeniny pana Miroslava Zikmunda.

  • získání a upevnění základních informací o světě, kontinentech, obyvatelstvu, zvyklostech a tradicích, fauně a flóře.
  • Vytváření společné identity „my“.
  • Podpora pocitu sounáležitosti, příslušnosti k určité skupině.
  • Přesah do všech získaných informací se bude prolínat do všech vyučovacích předmětů (ČJ, VV, PČ, HV, Z, …..) dle možností každé třídy.

Mezipředmětové vztahy – OSV : osob. rozvoj, kreativita

                                               -  MuV:  multikulturalita, zvyky a tradice národů

                                               -  EV: problémy životního prostředí

 

Časové rozvržení projektu:

Březen 11.3   –15.3.2019                           Černý kruh – Afrika                  

Duben 1.4. – 5.4.2019                                   Modrý kruh – Evropa (autisté)

Duben 29.4.- 3.5.2019                               Žlutý kruh – Asie

Květen 13.5. – 17.5.2019                           Zeleným kruh  - Austrálie

Červen 3.6. – 7.6.2019                               Červený kruh – Amerika

 

V daném týdnu přijdou žáci i zaměstnanci školy oděni dle možnosti v barvě odpovídající barvě kruhu daného týdne.