Projekt KDYŽ UČENÍ BAVÍ CZ.1.07/1.4.00/21.3502

Ukončeno v srpnu 2014.

 

 

ŽADATEL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A ZÁKLADNÍ

ŠKOLA SPECIÁLNÍ OTROKOVICE

NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU

OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRIORITNÍ OSA PROGRAMU

7.1 – POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NÁZEV OBLASTI PODPORY

7.1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ

NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

NÁZEV PROJEKTU

KDYŽ UČENÍ BAVÍ

ROZPOČET PROJEKTU CELKEM

600 532,- KČ

ZAHÁJENÍ PROJEKTU

1. 2. 2012

REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

III/2 – INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY

          PROSTŘEDNICTVÍM ICT
III/3 – VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  

          PRACOVNÍKŮ PRO OBLAST  

          DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

Na naší škole bylo vytvořeno 12 sad výukových materiálů minimálně po 20 listech v rámci šablony inovace v ICT. Celkem tedy 240 digitálních učebních materiálů. Projektový záměr vycházel ze školního vzdělávacího programu.
Cílem projektu bylo vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a dosažení lepších vzdělávacích pokroků našich žáků, zvyšování motivace žáků ke zdokonalování svých znalostí a vědomostí, rozvíjení osobnosti žáků, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků v oblasti moderních digitálních technologií a celkové zvyšování úrovně základního vzdělávání.

 

V rámci tohoto cíle byly stanoveny dílčí cíle, které byly plně podporovány projektem inovace ve škole:

- podpora a rozvoj informační gramotnosti
- zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- zavádění a uplatňování „nových“ forem práce
- průběžné doplnění učebnic a učebních pomůcek v návaznosti na školní vzdělávací program

 

Byly vytvořeny nové digitalizované výukové materiály v oblastech:

Český jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodopis
Věcné učení
Dějepis
Zeměpis
Přírodověda
Hudební výchova
 

Hotové sady vzdělávacích materiálů aktivně využíváme v hodinách a jsou na požádání k nahlédnutí u ředitelky školy Mgr. Pavlíny Frdlíkové, tel. 732 267 668.

Podrobnější informace na https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam