ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT VE VZDĚLÁVÁNÍ  - KOMPENZAČNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROCE 2015

 

Cílem zapojení do tohoto programu byl námi zvolený nákup učební pomůcky kompenzačního a rehabilitačního charakteru, která napomůže našim žákům se zdravotním postižením usnadnit přístup a podpoří jejich úspěšnost ke vzdělávání.

Na základě rozhodnutí MŠMT jsme získali finanční prostředky na nákup učební pomůcky – Klokanův kufr ve výši 21. 000,- Kč, která komplexně rozvíjí žáky v oblastech smyslového vnímání, motoriky, řeči. Má široké využití a navíc poskytneme žákům další různorodé aktivity směřující k jejich rozvoji.