PROJEKT "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP OTROKOVICE"

CZ. 1.07/1.1.00/46.0010

UKONČENO V KVĚTNU 2015

Vedení školy spolupracovalo na projektu s městem Otrokovice, který probíhal v období květen 2014 - květen 2015.

Naše spolupráce spočívala zejména v účasti na společných pracovních jednáních ředitelů škol, případně jejich zástupců u kulatých stolů, workshopech, na kterých se společně diskutovalo, tvořila a zpracovávala se lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice. Nedílnou součástí byla i naše lektorská činnost v oblasti fungování speciálního školství. Účelem projektu byly velmi cenné výměny zkušeností a příklady dobré praxe.