„AGRESE MEZI SPOLUŽÁKY“

Ve středu 11.12. nás navštívil p. Stavjaník z organizace Unie Kompas, který měl pro žáky 6.- 9. ročníku připravenu interaktivní besedu na téma „Agrese mezi spolužáky“. V průběhu dvou VH si žáci mohli nejen vyzkoušet svou šikovnost a pohotovost při různých pohybových hrách, ale zároveň se dozvěděli, jak mohou bezpečně ventilovat nahromaděný stres a jak lze pomocí pohybu a sportu účinně předcházet pocitům narůstající agrese.  (více foto- viz Fotogalerie)

Zapsal: Mgr. L. Žižlavský

 

 

 

HRAVÁ HODINA

V rámci „Hravé hodiny“, která byla tentokrát zaměřena na uvolnění a získání důvěry, si žáci I. a II. třídy mohli vyzkoušet v tělocvičně naší školy některé z disciplín, při kterých jim dopomoc a spoluúčast ostatních žáků i pedagogů měla pomoci překonat obavy z neznáma a navodit pocit bezpečí a důvěry. Napínavá byla např. chůze se zavázanýma očima, odvahu si vyžadovalo určitě i cvičení na balančním prkně a prolézání „tunelem“, o nic lehčí nebyla bezesporu ani chůze po obrácené lavičce. Odměnou za odvahu pak byl všem odpočinek na žíněnkách, doprovázený příjemnou relaxační hudbou a masáží gumovými míčky. (více foto- viz Fotogalerie)

Zapsal: Mgr. L. Žižlavský

 

 

 

HRAVÁ HODINA

V listopadu absolvovali žáci III., IV. a VI. třídy v rámci MPP tzv. „Hravou hodinu“, která byla zaměřena zejména na komunikaci a jejich vzájemnou spolupráci. Po rozdělení do několika skupinek si nejdříve vyzkoušeli na připravených stanovištích svou šikovnost a souhru při netradičních pohybových disciplínách, ve druhé části hodiny si pak ve stejných skupinkách vytvořili z rozstříhaných částí zajímavý obrázek. (více foto- viz Fotogalerie)

Zapsal:  Mgr. L. Žižlavský

 

 

 

BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKEM POLICIE ČR

20.11. nás navštívil nprap. Mikulka ze Zlínského oddělení Policie ČR, který měl pro žáky 1.-5. ročníku připravenou přednášku „Bezpečný internet“. Přednášku na stejné téma, pouze s upraveným obsahem, vyslechli o hodinu později i žáci 6.-9. ročníku, pro něž jsou bezpečné chování na internetu a nebezpečí kyberšikany vzhledem k jejich věku určitě aktuálními tématy. (více foto- viz Fotogalerie)

Zapsal:  Mgr. L. Žižlavský

 

 

 

 
 

"SEZNAM SE BEZPEČNĚ"

V říjnu byl žákům 6.-9. ročníku promítnut film „Seznam se bezpečně 1“, pojednávající o nebezpečí, s nímž se mohou setkat při svém brouzdání na internetu. Po jeho zhlédnutí byly jednotlivé pasáže filmu se žáky prodiskutovány, byl jim dán návod, jak se v podobných situacích zachovat, jak správně postupovat, komu se v případě potřeby svěřit a jak se co nejsnáze takovým situacím vyhnout.

Zapsal: Mgr. Libor Žižlavský