„ŠIKANA“

Dvouhodinovou besedu s výmluvným názvem „Šikana“ absolvovali žáci 8. a 9. ročníku 13. února 2020. Pan Stavjaník z Unie Kompas na ní vysvětlil nejstarším žákům nejen pojem samotné šikany jako nežádoucího a nebezpečného jevu, ale upozornil je rovněž na nezákonnost a trestní postižitelnost takovéhoto jednání.

V návaznosti na tuto přednášku vyplnili žáci vyššího stupně rovněž krátký dotazník, jehož cílem bylo prostřednictvím jednoduchých otázek zjistit, zda se některý z nich s opakovaným ubližováním, nadávkami nebo výhružkami ze strany spolužáků již někdy setkal. Z výsledků dotazníku vyplynulo, že někteří žáci již verbální či fyzické napadení od svých vrstevníků zažili, jednalo se však pouze o jednorázové a ojedinělé případy. (více foto- viz Fotogalerie)

Mgr. L. Žižlavský

 

 

 

HRAVÁ HODINA

Hravá hodina, které se v lednu zúčastnili žáci V. třídy, byla tentokrát zaměřena na posílení empatie a skupinové komunikace. V jejím průběhu mohli žáci znázornit pomocí šipek změny své nálady na obrázkovém „náladoměru“ nebo najít správnou cestu kouzelným bludištěm, s chutí si rovněž vymalovali a na pracovní listy nalepili dvojice k sobě patřících obrázků. Po přečtení pohádky „O Červené Karkulce“ se pokoušeli vcítit do jednotlivých postav pohádky a snažili se popsat jejich charakterové vlastnosti. V závěru hodiny se pak mohli podělit o své pocity a dojmy s ostatními spolužáky v komunitním kruhu. (více foto- viz Fotogalerie)

 Mgr. L. Žižlavský

 

"NECHEJ MĚ, TO NECHCI" - PŘEDNÁŠKA

21.1. přijela na naši školu paní Domanská z Nadačního fondu Credo, která měla pro žáky 5.-7. ročníku připravenu přednášku na téma sexuálního zneužívání mladistvých. Poutavou formou ilustrovala na několika příbězích, co vlastně sexuální zneužívání znamená, upozornila žáky na to, které chování ze strany dospělých či starších spolužáků se dá ještě považovat za obvyklý projev přátelství a které je již za hranicí povolené normy. Zároveň žákům poskytla návod, jak by se měli v konkrétních situacích zachovat a poradila jim, na koho se mohou v případě potřeby obrátit s žádostí o pomoc. (více foto- viz Fotogalerie)

 Mgr. L. Žižlavský

 

 

„AGRESE MEZI SPOLUŽÁKY“

Ve středu 11.12. nás navštívil p. Stavjaník z organizace Unie Kompas, který měl pro žáky 6.- 9. ročníku připravenu interaktivní besedu na téma „Agrese mezi spolužáky“. V průběhu dvou VH si žáci mohli nejen vyzkoušet svou šikovnost a pohotovost při různých pohybových hrách, ale zároveň se dozvěděli, jak mohou bezpečně ventilovat nahromaděný stres a jak lze pomocí pohybu a sportu účinně předcházet pocitům narůstající agrese.  (více foto- viz Fotogalerie)

Zapsal: Mgr. L. Žižlavský

 

 

 

HRAVÁ HODINA

V rámci „Hravé hodiny“, která byla tentokrát zaměřena na uvolnění a získání důvěry, si žáci I. a II. třídy mohli vyzkoušet v tělocvičně naší školy některé z disciplín, při kterých jim dopomoc a spoluúčast ostatních žáků i pedagogů měla pomoci překonat obavy z neznáma a navodit pocit bezpečí a důvěry. Napínavá byla např. chůze se zavázanýma očima, odvahu si vyžadovalo určitě i cvičení na balančním prkně a prolézání „tunelem“, o nic lehčí nebyla bezesporu ani chůze po obrácené lavičce. Odměnou za odvahu pak byl všem odpočinek na žíněnkách, doprovázený příjemnou relaxační hudbou a masáží gumovými míčky. (více foto- viz Fotogalerie)

Zapsal: Mgr. L. Žižlavský

 

 

 

HRAVÁ HODINA

V listopadu absolvovali žáci III., IV. a VI. třídy v rámci MPP tzv. „Hravou hodinu“, která byla zaměřena zejména na komunikaci a jejich vzájemnou spolupráci. Po rozdělení do několika skupinek si nejdříve vyzkoušeli na připravených stanovištích svou šikovnost a souhru při netradičních pohybových disciplínách, ve druhé části hodiny si pak ve stejných skupinkách vytvořili z rozstříhaných částí zajímavý obrázek. (více foto- viz Fotogalerie)

Zapsal:  Mgr. L. Žižlavský

 

 

 

BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKEM POLICIE ČR

20.11. nás navštívil nprap. Mikulka ze Zlínského oddělení Policie ČR, který měl pro žáky 1.-5. ročníku připravenou přednášku „Bezpečný internet“. Přednášku na stejné téma, pouze s upraveným obsahem, vyslechli o hodinu později i žáci 6.-9. ročníku, pro něž jsou bezpečné chování na internetu a nebezpečí kyberšikany vzhledem k jejich věku určitě aktuálními tématy. (více foto- viz Fotogalerie)

Zapsal:  Mgr. L. Žižlavský

 

 

 

 
 

"SEZNAM SE BEZPEČNĚ"

V říjnu byl žákům 6.-9. ročníku promítnut film „Seznam se bezpečně 1“, pojednávající o nebezpečí, s nímž se mohou setkat při svém brouzdání na internetu. Po jeho zhlédnutí byly jednotlivé pasáže filmu se žáky prodiskutovány, byl jim dán návod, jak se v podobných situacích zachovat, jak správně postupovat, komu se v případě potřeby svěřit a jak se co nejsnáze takovým situacím vyhnout.

Zapsal: Mgr. Libor Žižlavský