Organizace školního roku 2019/2020

 

Školní rok začíná                 2. 9. 2019

 

Podzimní prázdniny              29. – 30. 10. 2019

 

Vánoční prázdniny               23. 12. 2019 – 3. 1. 2020


Pololetní prázdniny               31. 1. 2020


Jarní prázdniny                    2. 3. – 8. 3. 2020


Velikonoční prázdniny          9. 4. 2020


Hlavní prázdniny                  1. 7. – 31. 8. 2020

Časový rozvrh vyučovacích hodin

1. stupeň ZŠ

5 vyučovacích hodin + odpolední vyučování

 

vyuč. hod.                                  čas                                    přestávka

1.                                            7,45  -    8,30                       8,30  -   8,40

2.                                            8,40  -    9,25                       9,25  -   9,45

3.                                            9,45  -  10,30                       10,30  -  10,40

4.                                            10,40  -  11,25                      11,25  -  11,35

5.                                            11,35  -  12,20                      12,20  -  13,10

odpol.vyuč.                              13,10  -  13,55

 

2. stupeň ZŠ 

6 vyučovacích hodin + odpolední vyučování

 

vyuč. hod.                                  čas                                   přestávka

1.                                             7,45  -    8,30                      8,30  -   8,40

2.                                             8,40  -    9,25                      9,25  -   9,45

3.                                             9,45  -  10,30                      10,30  -  10,40

4.                                            10,40  -  11,25                      11,25  -  11,35

5.                                            11,35  -  12,20                      12,20  -  12,30

6.                                            12,30  -  13,15                      13,15  -  14,05   

odpol.vyuč.                              14,05  -  14,50

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

 

JÓGA PRO DĚTI

  • pondělí 11,30 - 12,30 hod.
  • Bc. Lucie Orsavová

 

BUBNOVÁNÍ

  • středa 12,55 - 13,55 hod.
  • Bc. Lucie Orsavová

 

KREATIVNÍ 

  • čtvrtek 12,25 - 13,25 hod.
  • Lenka Gazdová

 

ARTETERAPIE

  • čtvrtek 12,25 - 13,25 hod.
  • Petra Rusňáková

 

POHÁDKOVÁNÍ VE SNOEZELENU

  • pátek 12,55 - 13,55 hod.
  • Bc. Jana Harníková Tomanová