VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

       na období  1.1.2018 – 31.12.2020

 

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

 

 

Mgr. Kateřina Kotová                   za pedagogické pracovníky

Mgr. Věra Kundratová               za zřizovatele

Zuzana Kvapilová                     za zákonné zástupce

                              

 

 

Děkuji všem, kteří se voleb zúčastnili a volební komisi za zajištění tohoto aktu.

Členům Školské rady přeji úspěšné působení.

 

Mgr. Pavlína Frdlíková

ředitelka školy

 

 

  

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

      na období 1.1. 2015 – 31.12. 2017

 

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

 

PaedDr. Dana Špetlová        za pedagogické pracovníky

Mgr. Věra Kundratová         za zřizovatele

Eva Sekaninová                     za zákonné zástupce

 

Děkuji všem, kteří se zúčastnili voleb, volební komisi a přípravnému výboru za jejich zdárný průběh.

Nové školské radě přeji úspěšné působení.

 

Mgr. Pavlína Frdlíková

ředitelka školy

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA (ŠR)

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, 765 02 OTROKOVICE, KOMENSKÉHO 1855

 

Školská rada při naší škole pracuje od roku 2006.

 Členové ŠR  schvalují školní vzdělávací programy, výroční zprávy a další důležité dokumenty školy,

projednávají hospodaření a rozpočet školy. Snaží se pomoci při řešení problémů školy, žáků, rodičů.

 Od 20.6.2012 pracuje školská rada ve složení

– předsedkyně paní Monika Brázdilová (za rodiče žáků),

- členka Mgr. Věra Kundratová (za zřizovatele KÚ Zlínského kraje)

- zapisovatelka PaedDr. Dana Špetlová  (za pedagogické pracovníky školy).