Vzdělávání

v záložkách najdete:

 

Dokumenty

  • školní řád
  • výroční zprávy
  • zpráva o hospodaření

Organizace školy

  • organizace školního roku (prázdniny)
  • kroužky ve školním roce 2020/2021
  • rozvrh a přestávky

Vzdělávací programy

  • Základní škola
  • Základní škola speciální - díl I., díl II.
  • Přípravný stupeň základní školy speciální