Historie školy

Prvopočátky naší školy se začaly odvíjet od 1. září roku 1947. Prvních šest let představovala elokovanou součást Zvláštní školy Zlín, a to v rozsahu dvou tříd. Ode dne 1. září 1953 však došlo k zásadní změně. K tomuto datu byla škola zřízena jako již samostatná instituce, a to v původní budově obecní školy na náměstí 3. května v Otrokovicích. Naše škola zde nakonec působila téměř čtyřicet let. V roce 1992 se však přestěhovala z již nevyhovujících prostor do nově postaveného objektu v klidnějším, ale dobře přístupném místě, na adresu Komenského 1855. Tento objekt užívá dodnes. V roce 1993 dále škola získala právní subjektivitu a stala se tak příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. S vývojem společnosti a v souladu s právními úpravami Školského zákona se název naší školy, během celé její dlouhé existence, mnohokráte měnil a upravoval. Od roku 2016 aktuálně užívá název Základní škola Otrokovice, Komenského.