IV. třída

Dobrý den všem! Dovolte nám, abychom se představili. Jsme druháčci a třeťáčci IV. třídy základní školy speciální  – Daneček, Jonášek, Romanka, Sárinka, Lianka a Julinka,  naše paní učitelka Katka a paní asisitentky Petruška a Lucinka. Není žádným tajemstvím, že do naší školy v Otrokovicích chodíme moc rádi. Naše parta je totiž vážně prima! Je krásné pozorovat, jak si navzájem pomáháme, těšíme se ze společného setkávání a také práce, kterou zvládáme s úsměvem a grácií. Přátelská a pohodová atmosféra nám pomáhá maximálně se koncentrovat na výukové činnosti, při kterých používáme zajímavé, alternativní i tvořivé metody. Neustále si rozšiřujeme základní vědomosti, dovednosti a návyky tolik potřebné k orientaci kolem sebe a našem okolí. Dostatečný prostor také věnujeme rozvoji funkční komunikace, která výraznou měrou přispívá ke vzájemnému porozumění, výměně informací, sdělování a dorozumívání. Aktivně využíváme systému AAK (znak do řeči, piktogramy, VOKS, komunikační čítanka, globální čtení, tablety s nainstalovanými programy). Pravidelně se také účastníme všech školních aktivit, které nás nejen baví, ale učí poznávat a respektovat vzájemné soužití mezi námi, lidmi.

Pro naši práci je nesmírně důležitá podpora ze strany rodičů, kteří nás posilují v našem každodenním snažení a sledují postupné krůčky a menší i větší úspěchy svých dětí.

Děkujeme!