Plán akcí

KVĚTEN 2022

 

 

2.5.:   1. lekce plavání pro dané žáky – Plavecká škola Zlín

3.5.:   Celoškolní akce ve třídách – DEN MATEK

  9.5.:    2. lekce plavání pro dané žáky – Plavecká škola Zlín

  13.5.:  VIII. tř. projektový den „Kominík“

  16.5.:  3. lekce plavání pro dané žáky – Plavecká škola Zlín

             KKFB Zlín, „Příběh antických hrdinů“, IX. tř.

  18.5.:  Zlínská filharmonie Zlín, „Orchestr za mřížemi“, IV., VII., VIII., tř.

             Vstupné 50,-Kč

  20.5.:  školní výlet ZOO Lešná, VI. tř.

  23.5.:  4. lekce plavání pro dané žáky – Plavecká škola Zlín

             „Za strašidly do knihovny“, VIII. tř. KKFB Zlín

  24.5.: 7,00 sběr papíru 9/2022

  27.5.: NERF ARÉNA, tělocvična školy pro I. – VIII. tř.

  30.5.:  5. lekce plavání pro dané žáky – Plavecká škola Zlín 

  31.5.:  KKFB Zlín, „Josef a Karel Čapkovi“, IX. tř.