X. třída

Jsme třída žáků 8. a 9. ročníku, která se skládá ze čtyř chlapců a tří dívek.

Protože víme, že po odchodu žáků 9. ročníku se v příštím roce ve stejné sestavě již nesejdeme, chtěli bychom být všichni kamarádi, navzájem si pomáhat a tento rok si náležitě užít.

Ve škole nás nejvíc baví tělocvik a pracovní činnosti, ale těšíme se i na nové poznatky z naukových předmětů.  Nejstarší žáky čeká v tomto roce rozhodování o výběru toho správného učiliště, v čemž jim kromě rodičů pomůže dobrou radou i paní učitelka Šindelková.

Věříme, že se nám v tomto školním roce podaří všechny vytýčené cíle beze zbytku naplnit a dokončíme jej s úsměvem na tváři a s pocitem dobře vykonané práce.