X. třída

Jsme třídou nejstarších žáků ve škole – 8. a 9. ročníku.

Mezi předměty, které máme rádi patří VV a PČ. V nich zkoušíme zajímavé výtvarné techniky a střídáme pracovní činnosti. Před vánočními svátky proběhly ve škole dílničky, kde jsme tvořili obrázky voskovou technikou „enkaustikou“, malovali na dřevo a vyráběli betlémky z filcu. V dílnách provádíme různé montážní či demontážní práce, které určitě využijeme ve svém budoucím povolání.

Pro mladší spolužáky z celé školy jsme dokázali zorganizovat zábavné sportovní dopoledne. V rámci celorepublikového T-mobile běhu jsme vytvořili sportovní stanoviště, kde si všichni vyzkoušeli netradiční sportovní aktivity.

Protože nás brzy čekají přijímací pohovory na střední školy, věnujeme v současné době nejvíce pozornosti získávání, procvičování a upevňování svých znalostí a dovedností.