ZÁJMOVÝ KROUŽEK ARTETERAPIE

I v letošním roce pokračujeme s dětmi v arteterapii. Zaměřujeme se na bezprostřední výtvarné vyjádření různých témat, pocitů, myšlenek, postřehů ze svého okolí.  Děti pracují jednotlivě i ve skupině s různými technikami a materiály. Propojením arteterapie s výtvarnou činností vznikají zajímavé a nevšední práce. Ze společné práce jsme vždy nadšeni. Jsme rádi, že se děti navzájem inspirují a zároveň děkujeme rodičům za toleranci při praní oblečení J

Zapsala: Petra Rusňáková 

 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Máme za sebou dobu vánočních svátků, koledy zněly na každém kroku, všude vonělo cukroví a snad každý z nás si užíval krásnou vánoční atmosféru. Ani my ve škole jsme nezaháleli a jako každý rok, i letos jsme si pro rodiče připravili krásnou a pestrou besídku.  Ta se konala 17. 12. v prostorách tělocvičny naší školy a byla výjimečná tím, že vystoupení bylo z důvodu velkého zájmu rozděleno do dopoledního a odpoledního bloku. Naší malí, velcí herci si tak užili mnohem více pozornosti a tolik zaslouženého postesku.

Ve zmíněný den byla všude patrná mírná nervozita. Děti si opakovaly své texty, chystaly kostýmy a hlavně se celý den těšily na to, až se budou moci předvést svým blízkým.  Nutno podotknout, že diváci, kteří zaplnili prostory tělocvičny, se rozhodně nenudili. Děti se plynule střídaly a hlavně podávaly skvělé výkony, a to nejen v oblasti sportovní, taneční, ale také recitační a pěvecké. Vystoupení se všem moc povedlo, ale nejdůležitější stejně je, že jsme si tento předvánoční den všichni pořádně užili.  

Zapsala Mgr. Zdeňka Gurecká

 

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ - CHARITA OTROKOVICE

V úterý jsme babičky a dědečky
potěšili veselými tanečky.
Také básničkami a recitací,
vzpomínky se jim hned vrací.
Na prožité roky s přáteli a rodinou,
když vidí milé děti s dobrou náladou.

Děkujeme jim za krásné dárky,
co dali nám a my jim taky.

Zapsala: Gabriela Ondrejčíková

 

 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Vánoční atmosféru, vůni vánočního cukroví a tóny koled si užívaly děti společně se svými rodiči v naší školní družině. Ve středu 11.12. od 14,00 do 16,00 hodin se zde uskutečnilo Vánoční tvoření. Chtěli jsme, aby rodiče zapomněli na veškeré starosti a strávili s námi a hlavně s dětmi jedno volné odpoledne. V prostorách jídelny jsme nachystali drobné občerstvení a zde také na různých stanovištích rodiče se svými dětmi vyráběli výrobky s vánoční tématikou, které si pak odnesli domů. Celá akce proběhla v pohodové a milé atmosféře a rádi bychom toto tvořivé setkání zopakovali i příští rok. Takže „na viděnou “ v roce 2020.  

Zapsala: Bc. Lucie Orsavová

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Podle staré lidové tradice sestupuje každý rok 5. prosince navečer Mikuláš z nebe na zem, obchází příbytky a spolu s čertem a andělem rozděluje pamlsky a ovoce hodným dětem.

Jako již tradičně, i letos 5. prosince zavítali do naší školy Mikuláš se svou družinou.

Nezbedníky, kteří se ještě nedávno chlubili tím, jak čerty vyprovodí ze dveří, přecházel humor, jen co uslyšeli řinčení řetězů.

Hříšníky si chtěli čerti vzít s sebou do pytle. Když ale nakonec slíbili, že se polepší, tak nám je tady ve škole nechali. Nutno dodat, že byli i tací, co se hrnuli do pytlů dobrovolně.

Letošní čerti byli ovšem hodní, a tak se setkání s rohatou návštěvou obešlo bez slziček.

A pak už byla na řadě nadílka, o kterou se postaral anděl. A zatímco děti kontrolovaly nadělenou sladkost, Mikuláš s družinou pokračoval do další třídy.

Mikulášská nadílka se zdařila. Pochvalu si zaslouží i žáci ukrývající se za maskami – A. Sekanina, A. Kopiš a J. Pospíšil. V roli anděla to moc slušelo Anetce Krystýnové.

Laskavé slovo Mikuláše i hrozivý pohled čertů patří dodnes k nejsilnějším dětským zážitkům.

Zapsala: Mgr. Lenka Karolová

 

 

 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ S RODIČI

Dne 28. 11. 2019 se uskutečnila v prostorách školy akce ADVENTNÍ TVOŘENÍ, která byla určena pro rodiče a žáky II. třídy ZŠS. Vedle tvoření adventních věnců a vánočních svícnů, které si rodiče a jejich děti odnesli s sebou domů, jsme vařili bezalkoholový punč, ochutnávali vánočku a perníčky, na jejichž tvorbě a pečení se podíleli žáci II. ZŠS a VI. třídy ZŠ. Ukázku naší společné práce na adventním věnci můžete zhlédnout ve vestibulu školy.

Děkujeme Ing. Marii Zahradníčkové z Městského úřadu Otrokovice z Odboru rozvoje města za zajištění chvojí.                                                                                                                                            

Zapsala: Mgr. Jiřina Muchová

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – BARVY PODZIMU

Naší žáci se zúčastnili výtvarné soutěže BARVY PODZIMU, kterou uspořádal DDM Sluníčko Tlumačov. Zadání znělo: „Výtvarně zpracujte podzim a podzimní krajinu prostřednictvím kresby, malby nebo práce s přírodními materiály.“ A tak jsme se dali do tvoření! Výsledkem byly krásné výtvory plné barev, fantazie a podzimní nálady!

Ve středu 13. 11. 2019 pak proběhlo v kulturním a informačním středisku Tlumačov slavnostní vyhlášení výsledků spojené s vernisáží.  Pokud se budete chtít pokochat, nejenom tvorbou našich žáků, výstava zde potrvá do 29. 11. 2019. Příjemnou zprávou je, že i naši žáci byli oceněni. Rádi bychom tedy pogratulovali k 3. místu Michalu Novotkovi a Jaroslavě Hadrabové, ke 2. místu pak Anetě Krystýnové a Terezce Kratochvílové, a dokonce i ke krásnému 1. místu Julii Děrdové! Děkujeme však i ostatním žákům a pedagogům, kteří se soutěže s nadšením zúčastnili!

Zapsala: Mgr. Petra Machů

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK

V úterý 12. listopadu se naši žáci rozloučili s plaveckým výcvikem, který po dobu deseti týdnů probíhal v Plavecké škole Zlín.

V úvodní lekci byli žáci rozděleni do dvou družstev, a to podle předvedených vstupních výkonů. Jedni strávili plavecký čas ve velkém bazénu, ti druzí v bazénu malém. Je pozoruhodné, že u většiny plavců došlo ke znatelnému rozvoji jejich plaveckých dovedností. Pokrok nastal zejména ve zdokonalení jednotlivých plaveckých stylů, splývání, orientaci nad vodou i pod vodou, skocích do vody a používání správného dýchání aj. Trenéři vždy své svěřence za snahu a vzorné chování velmi chválili.

V závěrečné 10. lekci žáci zúročili všechny dovednosti, poměřili svoje síly při závodech jednotlivců a družstev, ale také prokázali, že dokáží respektovat možnosti svých spolužáků, umí je povzbudit, pochválit i uznat porážku.

Mám velkou radost, že všichni žáci, kteří absolvovali plavecký výcvik se již s vodou kamarádí, těší se do ní a nemají z ní strach.

Mgr. Kateřina Kotová

 

 

HALLOWEENSKÁ PARTY

V pátek 1. 11. se naše škola proměnila v kouzelné místo plné pohádkových a tajemných bytostí, dýní, čarování, soutěžení, smíchu a hudby. Konala se zde totiž již tradiční halloweenská párty, na které si například naši žáci mohli vyzkoušet vaření čarodějného lektvaru, házení pavouků do misek z pavučin, projít si slalomovou dráhu s krvavým okem na lžičce či si zahrát napínavé halloweenské bingo. Nechybělo ani zábavné tvoření papírových čarodějnic a samozřejmě i oblíbená soutěž o nejoriginálnější kostým! Pro čarodějnou porotu to byl vskutku nelehký úkol, protože letošní kostýmy byly opravdu extra vydařené! Vrcholem letošní párty však byla i výstava halloweenských dýní, které dlabaly a zdobily děti z jednotlivých tříd a jednotlivých oddělení družin! Po slavnostním předání všech diplomů a cen, byla celá párty ukončena bláznivým tancem na halloweenské diskotéce.

Naším cílem bylo BAVIT SE! :) A jak můžete vidět na fotografiích, rozhodně se tak stalo!

Zapsala: Mgr. Petra Machů

 

 

 

DRAKIÁDA

Týden od 21.10. do 25.10. se nesl ve znamení draků. V hodinách VV a PČ a v rámci zájmové činnosti vznikaly originální výtvory za použití nejrůznějších technik i materiálů. Hotovými výrobky si žáci vyzdobili třídy i chodby školy. Někteří si přinesli i draky z domu. Velkým problémem ovšem bylo počasí. Během bezvětrných slunečných dnů nebylo možné vyzkoušet létací schopnosti. Ve čtvrtek však přišel příjemný teplý vítr, ve kterém se draci krásně vznášeli nad hřištěm. A to byla ta největší odměna za celotýdenní snažení.

Zapsala: Gazdová Lenka

 

 

WORKSHOP PRO ČLENY PEDAGOGICKÉHO TEAMU

V pondělí 14. října se na naší škole konal workshop pro pedagogické pracovníky pod vedením Ing. Renaty Skýpalové, Ph.D. z Brna. Zatímco naši žáci měli díky ředitelskému volnu o jeden den delší víkend, my jsme se aktivně věnovali tématům, jejichž společným jmenovatelem byla naše škola a náš pedagogický team. Nejprve jsme zážitkovou formou zpracovávali téma Image školy, tedy jak v současné době pedagogové vnímají školu, ve které pracují. Dále jsme společně tvořili SWOT analýzu školy, konkrétně jak pedagogický team hodnotí vnitřní a vnější prostředí školy, případně kde vidí silná a slabá místa naší školy. A na závěr workshopu jsme pracovali s Vizemi zaměstnanců s cílem zamyslet se nad tím, jakou školu bychom chtěli mít do budoucna. Celý workshop byl plný netradičních, zážitkových metod, které efektivně směřovaly k tomu, abychom jako jeden pedagogický team společně přemýšleli nad naší školou nově a neotřele. Jedním slovem, workshop byl inspirativní.

Zapsala: Mgr. Petra Machů

 

 

EXPERIMENTÁRIUM

Ve středu 23. 10. 2019 jsme navštívili se žáky 6.-9. ročníku Experimentárium na SPŠ v Otrokovicích. V prostorách třípatrové budovy jsme zhlédli celou řadu exponátů a měli možnost si vyzkoušet i některá z technických a elektronických zařízení. Jednotlivými patry budovy nás po celou dobu provázel správce Experimentária pan Broža, který žákům i pedagogům odpovídal na všechny zvídavé dotazy. Zajímavá a naučná exkurze měla u děvčat i chlapců velký úspěch a doufáme, že se nám ji i v příštím školním roce podaří opět zopakovat.

  Zapsal: Mgr. L. Žižlavský

 

 

 

 EXKURZE DO TS OTROKOVICE

V pátek 27.9.2019 proběhl na naší škole cvičný požární poplach, při kterém bylo úkolem žáků i pedagogů opustit co nejrychleji budovu a shromáždit se na určeném místě před školou. Po zdárném ukončení celé akce se některé ze tříd odebraly se svými vyučujícími do areálu Technických služeb v Otrokovicích, kde měli žáci pod vedením pověřeného pracovníka možnost navštívit provoz třídírny odpadu a byli seznámeni s recyklací a dalším využitím přírodních i průmyslových surovin.  

 Zapsal: Mgr. Žižlavský L.

 

 

ZOO LEŠNÁ

V pátek 18. října byla IV. a VI. třída na návštěvě v ZOO Lešná. Někteří tu byli úplně poprvé!  Vy jste neslyšeli tu radost ze zvířátek! Papoušci, sloni, žirafy, rejnoci…ta zvířátka, která jsme znali jen z obrázků, najednou před námi stála živá. Posvačili jsme u surikat. Bylo jich podobně jako nás s tím rozdílem, že všechny byly namačkané na sebe, aby se zahřály pod teplým světlem. Pak chvilku panáčkovaly, zamávali jsme jim a šli dál napříč Afrikou. Došli jsme až do Austrálie, k nástupišti vláčku. Ten ušetřil naše nožky, ukázal nám spoustu dalších zvířat a dovezl až k východu. Zrovna nám přálo počasí a my se mohli procházet zahradou, zahalenou do kouzelně teplých podzimních barev.

 

 

 

HUDEBNÍ KONCERT - NAPAJEDLA

     Hudba byla a stále je v současné době pro mladé, ale i starší lidi velice důležitá. Setkáváme se s ní denně, provází nás skoro na každém kroku. Díky moderní technice si můžeme sami zvolit, co a kdy chceme poslouchat. Dnes existuje spousta hudebních žánrů a stylů a každý si z nich může vybrat ten, který je mu nejmilejší.

     Našim žákům je blízká hudba, kterou mohou díky pedagogům a jejich  žákům  každoročně  poslouchat na koncertu táborového orchestru ZUŠ R. Firkušného Napajedla. Ve čtvrtek 26. září ve sportovní hale v Napajedlích  jsme si  tentokrát vyslechli skladby a filmové melodie s válečnou, vojenskou nebo naopak mírovou tématikou.

Zazněly např. tyto skladby:

M. Jackson: Heal The World

M. Miller: The River Kwai March

P. Bende: Nad horů svítá

Starofrancouzská: Batalion

Status Quo: In The Army Now

H. Zimmer: Pearl Harbor

Soundtrack: Mash

R.Djawadi: Hra o trůny

S.McKenzie: San Francisco

 

Pro posluchače byla návštěva hudební akce pohlazením po duši. Velmi děkujeme ZUŠ R. Firkušného za pozvání a přejeme pedagogům a žákům spoustu elánu a nadšení při realizaci dalších krásných akcích.

Zapsala: Mgr. Kateřina Kotová

 

 

OLYMPIÁDA SPECIÁLNÍCH ŠKOL V UHERSKÉM HRADIŠTI

V pátek 20.9. se naši žáci ze speciálních tříd zúčastnili oblíbené sportovní akce. Tradiční - již XI. ročník Krajské speciální olympiády v Uherském Hradišti. Počasí nám přálo a nálada byla pozitivní. Z celé školy soutěžilo 14 žáků. Všichni se snažili ze všech sil a my je moc chválíme. Domů jsme přivezli celkem 6 medailí! Zasloužili se o ně: Dominik, Derek, Jůlinka, Sárinka a Romča. Vítězům moc gratulujeme a všechny chválíme za vzornou reprezentaci a pěkné chování.

Zapsala: Gabriela Ondrejčíková

 

 

NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ

Ve školním roce 2019/2020 se v naší družině rozběhl projekt na podporu posilování zdraví originální, účinnou a čistě přírodní metodou zvanou haloterapie (od řeckého„halos"= sůl).

Jedná se o návštěvu Solné jeskyně, kdy pobyt v ní má výborné účinky pro astmatiky, alergiky a děti s respiračními chorobami. Je to výborná forma relaxace a vynikající prevence, zvláště před obdobím chřipek.

Solná jeskyně se nachází v Otrokovicích. Pro výstavbu této jeskyně byla použita sůl z pohoří Kašmíru na hranicích Indie a Pakistánu. Na podlaze je vysypáno několik tun soli.
Mikroklima v jeskyni je srovnatelné s klimatem na volném moři za silné bouře, kdy je vzduch stejně nasycen zápornými ionty a sloučeninami jódu, vápníku, hořčíku, sodíku brómu, selenu a dalšími stopovými prvky, které jsou mimořádně důležité pro správnou činnost lidského organismu. Tyto vlastnosti jeskyně příznivě ovlivňují náladu, energii, obranyschopnost a zdraví člověka, a to již po jedné návštěvě, jejíž účinky lze přirovnat až ke třídennímu pobytu u moře. Součástí jeskyně je i dětský koutek, kde si děti hrají se solí, jako kdyby byly na pískovišti. Ve zklidňující části leží děti na lehátkách a zaměřují se na správné dýchání.

Solnou jeskyni budeme navštěvovat v rámci družiny vždy 1x měsíčně každé oddělení. Samotná procedura trvá 45 minut.  Po první návštěvě byly naše děti touto jeskyní nadšené a už dnes se těší na další pobyt.

Zapsala: Bc. Lucie Orsavová

 

 

 

FESTIVAL IQ PLAY

Festival IQ Play je putovní hravá výstava, na které si děti mohou vyzkoušet hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Všechny tyto hry rozvíjejí u dětí kreativitu, představivost, logické myšlení a jemnou motoriku. Výstavu jsme navštívili ve středu 18. 9.. Všechny děti si se zaujetím hry vyzkoušely a pokusily se vyřešit logické hry.

Zapsala: Mgr. Jana Macháňová

 

 

DEN S POLICIÍ ČR

V pátek 6. 9. 2019 se starší žáci naší školy zúčastnili akce „Den s Policií České republiky a vrtulníkem“ na Štěrkovišti v Otrokovicích. Vrtulník sice z důvodu neodkladného plnění služebních povinností nakonec nepřistál, ale i přesto se mohli žáci seznámit s náročnou prací příslušníků policejního sboru. Zhlédnout mohli např. simulované zadržení pachatele policejním psem a přehlídku jízdní policie, mohli si rovněž prohlédnout i vyzkoušet policejní výzbroj a výstroj nebo se po hladině jezera projet v motorovém záchranném člunu. Za své znalosti z oblasti zdravovědy a bezpečnosti silničního provozu byli na připravených stanovištích odměňováni drobnými suvenýry a u stánku s občerstvením si mohli v průběhu dopoledne dát něco na zub nebo uhasit žízeň. Díky zajímavému programu i příjemnému počasí se akce všem žákům i pedagogům líbila a rádi se jí v budoucnu opět zúčastníme.

 Zapsal: Mgr. Žižlavský L.