VIII. třída

S potěšením Vám oznamujeme, že letos do naší „Třídy čar a kouzel“ bylo přijato 6 žáků! Naši VIII. třídu tvoří dva noví prvňáčci, tři žáci třetího ročníku a jedna žákyně z pátého ročníku. Během letošního školního roku se společně budeme učit ovládat kouzla českého jazyka a matematiky, vařit lektvary a kouzelné dobroty, poznávat fantastická zvířata v prvouce i v přírodovědě. Rovněž se naučíme posílit naši fyzičku, abychom při letu na koštěti udrželi balanc. Čekají nás také dobrodružství a nejrůznější výlety.

Věříme, že se nám spolu bude hezky čarovat!