VIII. třída

Zdravíme Vás všechny!

Naši třídu představují žáci 2. a 6. ročníku – tři kluci Daneček, Nicolas a Dušan. Co by to bylo za třídu, aby v ní nebyly také tři pěkné slečny – Charlotta-Elizabeth, Karolína a Markéta.

Žáci 6. ročníků k nám v září nastoupili z jiných škol. Brzy se adaptovali na nové prostředí a zakrátko si našli kamarády.

Naše třída je nejen místem společného setkávání dětí, ale poskytuje jim formou výuky kvalitní základní vzdělávání zaměřené na získávání dovedností a zručností potřebných pro život. Velký důraz je kladen na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském i anglickém jazyce a v informačních technologiích.

Ve třídě je velmi příjemná atmosféra. Zvláště starší spolužáci pomáhají mladším tam, kde se jim ještě tolik nedaří. Navíc máme mezi sebou opravdu šikovné sportovce, kteří se již nemohou dočkat, aby předvedli své pohybové dovednosti i ve sportovních aktivitách.